DeSti

Mijn naam is Floor van Loo (1980) en ik ben de drijvende kracht achter DeSti. DeSti staat voor DenkStimulering. Tevens ben ik bestuurslid van Stichting StiBCO en van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.

De rode draad in mijn werkzaamheden als projectleider, procesbegeleider, (strategisch beleids-) adviseur, trainer, begeleider en (kwalitatief) onderzoeker is het tot stand brengen van relaties, daarbij gebruikmakend van de kwaliteiten van een ieder. Op die manier blijft ieders zelfstandigheid behouden én kunnen mensen ontwikkelen. Het mogen leveren van een (in)directe bijdrage aan de ontwikkeling van mensen en in het bijzonder van mensen met een achterstand tot de reguliere samenleving, beschouw ik als zeer waardevol. Mijn motto is dan ook: ‘Ontwikkelen doe je van, met en door elkaar!’. Ik werk op basis van het concept Mediërend Leren.

Van 1998 tot en met 2002 heb ik Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) gestudeerd aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ik had twee afstudeerspecialisaties: ‘Beleid, Organisatie en Samenleving’ en ‘Arbeid, Management en Organisatie’. Op 19 mei 2022 ben ik gepromoveerd aan de RijksUniversiteit Groningen, Faculteit Gedrag- en maatschappijwetenschappen. De titel van mijn proefschrift: De werkwereld van Ontwikkelcoaches, een pluralistische casusstudie. 

Deze website biedt een overzicht van mijn activiteiten. Zie voor meer informatie, (theoretische) achtergronden en literatuursuggesties www.stibco.nl.

Overig

Per 1 november 2019 ben ik bestuurslid van Stichting Ensemble Klang: https://www.stichtingensembleklang.nl

Sinds 2018 lever ik bijdragen aan Blijnieuws en ben ik betrokken bij BlijNieuws Doen!: https://www.blijnieuws.nl 

De profielfoto is gemaakt door Zondervan Photography & Film.